Relatietherapie

Gestalttherapie: een effectieve therapie bij relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen over verschillende thema’s gaan – zoals terugkerende ruzies die niets oplossen, ruzie over het huishouden, intimiteit, verschil in seksueel verlangen, je niet meer gewaardeerd of gezien voelen, uit elkaar gegroeid zijn, er is een ander in het spel, het gevoel is weg, niet meer weten of je wilt blijven – maar altijd speelt de communicatie een belangrijke rol.

Relatietherapie richt zich vooral op de communicatie.
Hoe maak je kenbaar aan de ander wat je graag zou willen of nodig hebt? Of is het al een patroon geworden dat je de ander alleen nog maar verwijten maakt? Je verlangt naar meer begrip of meer nabijheid maar je blijft in verwijten steken. Of je hebt het opgegeven, ach laat maar en je trekt je steeds verder terug. Communicatie gaat in essentie over contact maken, ik laat de ander weten wat erin mij omgaat. Dit vraagt van beide partners de bereidheid om naar zichzelf te kijken, te onderzoeken wat er echt in je omgaat, wat je zo raakt in de woorden of het gedrag van de ander. Wat doet je pijn en waar heb je eigenlijk het meest behoefte aan? De relatietherapie richt zich daarom vooral op jullie communicatie en op het herkennen en doorbreken van de patronen waar jullie in vastzitten.

De relatiegesprekken start ik meestal met een individueel gesprek met beiden partners apart.
Na deze 2 individuele gesprekken, plannen we een aantal gesprekken met jullie samen in.

Een afspraak voor relatietherapie is, op beide locaties, ook mogelijk in de avonduren.

“Wij hebben tussen september 2016 en januari 2017 zo’n 7 sessies relatietherapie gevolgd bij Tineke. Bij de start voelde dit als een laatste reddingsmogelijkheid: al jaren liepen we aan tegen problemen in onze relatie en het lukte niet om er zelfstandig uit te komen. Door Tineke kregen we diverse handvatten aangereikt om beter naar elkaar te luisteren. En beter te leren aanvoelen wanneer een ruzie op komst was. De manier waarop Tineke ons begeleidde, hebben we beiden als zeer prettig ervaren: rustig, warm, vol vertrouwen maar niet op de voorgrond tredend, wel steeds op de juiste momenten de juiste vragen stellend zodat we zelf uiteindelijk op het juiste spoor terecht kwamen. En dat lijkt te zijn gelukt!”

Meer informatie over relatietherapie Amsterdam en Heemskerk?

Heb je vragen? Of wil je gewoon meer informatie aanvragen over Relatietherapie? Neem dan contact op via 06 – 407 721 77of ga door naar contact.

Ga naar contact